Hoppa till huvudinnehåll

Om SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) gällande fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet. Huvuduppgiften är att nationellt samordna, utveckla och kvalitetssäkra fältförsöksverksamhet ifråga om såväl planering och resultatbearbetning som gällande försöksmetodik och datalagring. Fältförsök används för att undersöka nya rön och hypoteser under fältförhållanden som ligger så nära praktiken som möjligt. Nya produktionsmetoder och produktionsmedel som har visat framgång genom forskning i laboratorier, i lysimeterstudier eller genom modellarbete kan testas i fältförsök för att kunna anpassas för användning i praktiken. Fältförsök används också för att jämföra odlingsmaterial, gödselmedel och givor liksom växtskyddspreparat. Kunskaper som framkommer via fältförsök utgör en bas för synteser som kan klargöra vilka odlingstekniska åtgärder som ger hög produktion och bidrar till ett uthålligt jordbruk. Detta ger i sin tur, tillsammans med de primära försöksresultaten, underlag för lantbrukets rådgivning. Dessutom understödjer resultat från fältförsök undervisning och rådgivning.

Publicerad: 26 februari 2024 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…