Statistik i fältforskning

Senast ändrad: 10 oktober 2023

SLU Fältforsk genomför fortbildning i försöksstatistik samt hjälper till med försöksupplägg och databearbetning.

SLU Fältforsk ger fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder. Vanligtvis ges en kurs per år.

Vidare är SLU Fältforsk behjälplig med försöksplanering samt med statistisk bearbetning av försöksresultat.

Nedan hittar du information om statistik i sammanställningar av sort- och ogräsförsök. Här beskrivs, kortfattat, hur analysen går till och vad de statistiska resultaten som redovisas på resultatblanketterna betyder.