Hoppa till huvudinnehåll

Fältförsök - resultat

Fältförsök används för att undersöka nya rön och hypoteser under fältförhållanden som ligger så nära praktiken som möjligt. Försöken används också för att jämföra odlingsmaterial, gödselmedel och givor liksom växtskyddspreparat. Denna kunskap utgör en bas för synteser som kan klargöra vilka odlingstekniska åtgärder som ger hög produktion och bidrar till ett uthålligt jordbruk.  Här hittar du resultat och dokument för både enskilda försök och försökssammanställningar. Du kan söka på enskilda sökord eller kombinera flera sökord. OBS! Torsdag 28/9 klockan 9-12 kan ett planerat underhåll påverka funktionen på sidorna här under.

Publicerad: 25 september 2023 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…