Sveriges lantbruksuniversitet

Väderdata

Fältforsk lagrar väderdata från SMHI och lokala väderstationer i databasen LantMet. Databasen är ett samarbete mellan SLU/FältForsk, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen. Väderdata används bl.a. som underlag till försöksresultat samt för växtskyddsprognoser.

Publicerad: 25 maj 2016 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se