Sveriges lantbruksuniversitet

Väderdata

SLU Fältforsk lagrar väderdata från SMHI och lokala väderstationer i databasen LantMet. Databasen är ett samarbete mellan SLU Fältforsk, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen.

Väderdata används bl.a. som underlag till försöksresultat samt för växtskyddsprognoser.

Publicerad: 31 januari 2020 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…