Sveriges lantbruksuniversitet

Väderdata

Fältforsk lagrar väderdata från SMHI och lokala väderstationer i databasen LantMet. Databasen är ett samarbete mellan SLU/FältForsk, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen.

Väderdata används bl.a. som underlag till försöksresultat samt för växtskyddsprognoser.

Publicerad: 28 augusti 2018 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…