Hoppa till huvudinnehåll

Ogräs

Ogräs konkurrerar med grödan om ljus, vatten och näring. Konkurrensen om resurser kan orsaka lägre grödskördar med sämre kvalitet. Det är därför viktigt att utveckla strategier som håller ogräsfloran på en lagom nivå. I kommittén arbetar vi med frågor kring ogräs och ogräskontroll, exempelvis biologi hos enskilda ogräsarter och kort- och långsiktiga effekter av olika kontrollåtgärder.

Om du vill veta mer, kontakta gärna ordförande och/eller sekreterare i ämneskommittén: 

  • Ordförande: Vakant, SLU
  • Sekreterare: Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet Östergötland
Publicerad: 15 september 2021 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…