Hoppa till huvudinnehåll

Ämneskommitté Odlingssystem

Arbetet i kommittén har fokus på hur odlingssystemet påverkar grödornas produktion och kvalitet men även på miljöaspekter och resurshushållning. Exempel på detta är samspelet mellan grödor, miljö och odlingsmetodik med avseende på produktion, resursutnyttjande och produktkvalitet.

Om du vill veta mer, kontakta gärna ordförande och/eller sekreterare i ämneskommittén:  

Publicerad: 09 juli 2024 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…