Sveriges lantbruksuniversitet

Vall och grovfoder

Vall odlas på mer än en miljon hektar i Sverige. Det gör den till den vanligaste odlade grödan i landet. Vallen används främst som grovfoder för mjölk- och köttproduktion. Vår forskning och försöksverksamhet är inriktad på att utveckla odlingssystem för att producera så bra foder som möjligt för kor, hästar med mera.

Om du vill veta mer, kontakta gärna ordförande och/eller sekreterare i ämneskommittén:

Publicerad: 13 oktober 2020 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…