Sveriges lantbruksuniversitet

Lämna nyheter

Här kan du lägga in nyheter i SLU Fältforsks nyhetslista. Det kan gälla konferenser, möten, protokoll eller annan information som är av intresse för SLU Fältforsks avnämare. Saknar du inloggning till denna sida, kontakta SLU Fältforsk (Torbjörn Leuchovius eller Anneli Lundkvist).

Publicerad: 29 september 2020 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…