Sammanställning Hallandsförsöken

Senast ändrad: 05 januari 2024

Vid Mellby försöksfält och vid Hushållningssällskapets gård Lilla Böslid i Halland finns flera försöksfält som är specialbyggda för utlakningsmätningar. Varje ruta, idag cirka 100 st, har ett eget dräneringssystem som leds till en mätstation för provtagning. Här har Hushållningssällskapet i Halland och SLU bedrivit samarbeten sedan början på 1980-talet. Den senaste sammanställningen av de många försök som bedrivits hittar du här.