Sammanställning Hallandsförsöken

Senast ändrad: 04 februari 2020

Vid Mellby försöksfält och vid Hushållningssällskapets gård Lilla Böslid i Halland finns flera försöksfält som är specialbyggda för utlakningsmätningar. Varje ruta, idag ca 100 st, har ett eget dräneringssystem som leds till en mätstation för provtagning. Har Hushållningssällskapet i Halland och SLU bedrivit samarbeten sedan början på 1980-talet. Den senaste sammanställningen av de många försök som bedrivits hittar du här.

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se