Sveriges lantbruksuniversitet

Frisökning

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna:

  • Skåneförsök (L, M län)
  • Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län)
  • Försök i Väst (O, P, R, S län)
  • Östra Sverigeförsöken (D, E, H, T län)
  • Sveaförsöken (ABC, U, W, X län)

Dokumentation i PDF-format läggs in löpande under säsongen.

Publicerad: 25 mars 2021 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…