Sveriges lantbruksuniversitet

Växtnäring

Växtnäring är central för grödors tillväxt och utveckling. Kunskap om processer som styr näringstillgång och markbördighet är viktig för att utveckla hållbar odling.  I kommittén arbetar vi med frågor kring forskning och försöksverksamhet inom växtnäringsområdet.

Om du vill veta mer, kontakta gärna ordförande och/eller sekreterare i ämneskommittén, se nedan.  

Publicerad: 24 juni 2019 - Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se
Loading…