Länkar

Senast ändrad: 13 januari 2022

Kontaktinformation

Magnus Halling, forskningsledare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-3211094