En dag om mellangrödor 2019

Senast ändrad: 09 juli 2024

SLU Fältforsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem höll en uppskattad workshop om mellangrödor 2 maj 2019.

Mellangrödor ligger i topp vad gäller hållbart jordbruk. Växtnäringshushållning, kväveförsörjning, läckagereduktion, erosionsskydd, ogrässkydd och kolinlagring med mera bidrar till detta.

SLU Fältforsks ämneskommittéer för Vatten och Odlingssystem genomförde en uppskattad workshop om mellangrödor den 2 maj i Nässjö. Diskussioner fördes bland annat om deras funktioner och behov av och möjligheter för att utveckla odlingssystem med mellangrödor diskuterades. Forskare, rådgivare, myndigheter och andra intresserade deltog vid mötet.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare som bedrog till att workshopen blev så lyckad!

Ämneskommitté Vatten:

Ämneskommitté Odlingssystem:


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

ingrid.wesstrom@slu.se, 018-673492

goran.bergkvist@slu.se,018 -67 2541