Fältforsk Referensgrupp

Senast ändrad: 29 september 2020

SLU Fältforsk bjuder årligen in till minst en informationsdag, så kallade Referensgruppmöten. Här hittar du aktuell information från dessa möten.

Referensgruppens möte 2012-10-23

Allmänt

Inbjudan / Program (Björn Andersson)   PDF
NFTS (Torbjörn Leuchovius & Johannes Forkman) PDF
Kvalitet i fältförsöksverksamheten (Björn Andersson)   PDF
      

Samverkanslektorer - presentationer

   
Fältpatolog: Björn LE Andersson    
Markfysik: Johan Arvidsson   PDF
Växtnäringshushållning: Helena Aronsson    
Växtproduktion: Lars Andersson (+ allmän bakgrund)   PDF
Växtskydd:  Riccardo Bomarco   PDF
     
      
      

Kontaktinformation