Statistik

Senast ändrad: 14 juni 2019

FältForsk genomför fortbildning i försöksstatistik samt hjälper till med försöksupplägg och databearbetning.

FältForsk ger fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder. Vanligtvis ges en kurs per år.

Vidare är FältForsk behjälplig med försöksplanering samt med statistisk bearbetning av försöksresultat.

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se