Flexiseeder

Senast ändrad: 05 januari 2024

Flexiseeder - an industry research and training member help group.

Flexiseeder is an ad hoc, highly skilled, experienced and dedicated industry research and training member help group formed during the late 1990s as a Nordic-New Zealand initiative1. Using a modular approach, it specializes in innovative and functional seeding and threshing equipment research, development, prototyping, proof of concept, start-up and small-run commercial production and servicing in New Zealand, Denmark and globally.

For more information see: Flexiseeder.

 

Flexiseeder

Flexiseeder är en ad hoc hjälp grupp vars medlemmar är välutbildade med erfarenhet och stort intresse för användning och tillverkning av utrustning för sådd och skörd i jordbrukets fältförsöksverksamhet. Gruppen skapades på sent 1990‐tal genom Nordic‐New Zealand initiative. Genom att tänka i moduler, specialiserar man sig på att använda ny teknik för sådd, skörd m.m. i fältförsöksverksamheten genom utveckling och testning av prototyper och idéer som sedan överförs till kommersiell produktion i liten skala med lokal service till användare i Nya Zeeland, Norden resp. globalt.

För mer information, se: Flexiseeder