Forskning om renar

Senast ändrad: 26 augusti 2021

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter.

Vi bedriver forskning och undervisning inom området renskötsel med frågor som främst rör djurslaget ren. Forskningen har fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden..

Nyckelområden:

  • Rovdjurens (särskilt björnens) predation på ren och förebyggande åtgärder samt eventuella bieffekter av åtgärder (hälsa, djurvälfärd, produktion)
  • Renens habitatval, aktivitetsmönster och kondition/produktion relaterat till störningar och annan markanvändning (fr.a. vindkraft och gruvdrift)
  • Samarbete med övriga avdelningar inom forskning rörande djurhållning på extensiva betesmarker (f.n. specifikt projekt Gotlandsruss)
  • Utveckling och tillämpning av adaptiv förvaltning i rennäringen med specifikt fokus på renskötsel i relation till rovdjursförvaltning (i mån av finansiering)
  • Djurhälsa och djurvälfärd och inom rennäringen (samarbete med Gård- och Djurhälsan, SVA och Svenska Samernas
    Riksförbund)
  • Utveckling av den vetenskapliga tidskriften Rangifer (som vi tog över i nov 2012) samt forskningsförmedling till rennäringen via Sametinget (kopplat till Rangifer).

 

Arctic Ungulate Conference 2019

The AUC conferences focus on research issues mainly related to reindeer, caribou and muskox in a broad perspective. August 12-16 in Jokkmokk.

Många betande renar på sommaren. Foto.