Forskning om renar

Senast ändrad: 14 maj 2024

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker renskötselns långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar. Klimatförändringar, annan markanvändning och rovdjur är exempel på faktorer som påverkar renskötseln. Vi bedriver forskning och undervisning med fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

Nyckelområden:

  • Renens habitatval, aktivitetsmönster och kondition/produktion relaterat till störningar och annan markanvändning (fr.a. vindkraft och gruvdrift)
  • Renskötselns förutsättningar att nyttja de naturliga betesmarkerna relaterat till klimatförändringar och annan markanvändning
  • Rovdjurens påverkan på renar och effekter av predation på produktionen, samt förebyggande åtgärder och eventuella bieffekter av åtgärder (hälsa, djurvälfärd, produktion)
  • Renarnas hälsa, kondition och produktion relaterat till renarnas användning av de naturliga betesmarkerna och utfodring vintertid
  • Djurhälsa och djurvälfärd och inom renskötseln (samarbete med Gård- och Djurhälsan, SVA, Svenska Samernas Riksförbund, Norges veterinärinstitut och renhelsetjensten)
  • Redaktörskap för den vetenskapliga tidskriften Rangifer samt forskningsförmedling till renskötseln via Sametinget (kopplat till Rangifer).

Forskargruppen:

 

Porträttbild på Leonie Duris. Foto.

Doktorand

Léonie Julia Blandine Duris
leonie.duris@slu.se
018 - 67 16 75
CV-sida

 

Porträttbild på Heidi Rautiainen. Foto.

Doktorand

Heidi Rautiainen
heidi.rautiainen@slu.se
018 - 67 15 62
CV-sida

 

Porträttbild Anna Skarin. Foto.

Professor

Anna Skarin
anna.skarin@slu.se
018 - 67 19 54
CV-sida

 

Porträttbild Birgitta Åhman. Foto.

Prof. emeritus

Birgitta Åhman
birgitta.ahman@slu.se
018 - 67 23 08
CV-sida

 

Renens näringsförsörjning och överlevnad

Ett seminarium till professor emeritus Birgitta Åhmans ära, den 25 oktober 2023.

 

Samisk och renskötselrelaterad forskning

På SLU finns forskning och projekt som rör samiska frågor med många olika ingångar. Här hittar du mer information om forskargrupper, projekt, webbinarier m.m.