Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Publicerad: 09 november 2017 - Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se