SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Bebyggd miljö (FoMA)

Senast ändrad: 27 maj 2021

Personal

Harald Klein, koordinator

Karl Lövrie, ledningsgrupp, prodekan LTV-fakulteten, FoMA-rådet
Märit Jansson, ledningsgrupp, lektor LAPF, LTV-fakulteten, FoMA-rådet

Finansiering

Programmet finansierades med SLU centrala statsanslagsmedel på 342 000 SEK samt beviljade projektmedel på 1,035 MSEK.

Aktiviteter

  • Utlysning av projektmedel, för första gången
  • Bildande av extern referensgrupp med deltagare från Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Folkhälsomyndigheten.

Publikationer

Monitoring urban green spaces in Sweden
Författare: Thomas B. Randrup, Anna Sunding, Johan Östberg, Bengt Persson & Johanna Deak Sjöman

Projekt

Beviljade projekt

Digitala avbildningar och spatiala modeller av urban vegetation för att bestämma biodiversitet, CO2 lagringskapacitet och friska gröna miljöer
Projektledare: Ann-Mari Fransson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Utveckling av ”lekotoper” för barns naturmöten
Projektledare: Fredrika Mårtensson, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Empirisk data för blågrön infrastruktur – en översikt för Malmö och möjligheter för uppskalning för FOMA
Projektledare: Åsa Ode Sang, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Avslutade projekt

Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd
Projektledare: Thomas Randrup och Johanna Deak Sjöman, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ladda ner materialet (pdf)

Relaterade sidor: