Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsberättelse 2020

Enheten för samverkan och utveckling

Samverkan och utveckling under 2020

I den utmanande och nya kontext som Corona-pandemin medförde 2020, ändrades flera av förutsättningarna för vårt samverkansarbete på enhet. Främst genom att våra fysiska träffar fick ersättas med digitala former och flera samverkansaktiviteter med SLU medarbetare och externa parter fick ställas in. I ett språng, tidigt på våren 2020, tog vi oss in i en ny värld med digital samverkan och nyttiggörande. Nya tekniker, processer och kommunikationskanaler utforskades för att hålla uppe kvaliteten i våra aktiviteter. Digitala landvinningar blandades med en känsla av både ovisshet, övermäktigt arbete och oro. Med tillbaka blickens öga kan jag se allt vi klarade att genomföra, utveckla och leverera med hjälp av nyfikenhet, vår vilja att nå samverkan i viktiga frågor och att mötas över ny kunskap och nya gränser. Titta in på plattformarnas digitala verksamhetsberättelser, lär känna dem, lyssna, läs och se allt de gjorde under 2020. 

Året väckte även frågor som Vilka är vi?, Vad har vi för uppdrag?, Hur kan vi göra skillnad och nytta? Våra frågor mynnade under året ut i en egen verksamhetsbeskrivning för enheten. Tillsammans med LTV:s ledning mejslade vi vårt syfte och uppdrag. Enheten har i uppdrag att utveckla och stödja intern och extern samverkan för att stärka kvalitet och samhällsrelevans i forskning, utbildning och miljöanalys. Syftet med vårt arbete är att LTV och SLU är en drivande och inspirerande samverkanspart som tillsammans med omgivande samhälle gör skillnad i arbetet med utvecklingen för hållbart liv.

Läs mer om hur vi ser på samverkan, våra nyttoperspektiv och effektmål i vår verksamhetsbeskrivning! Önskar er alla en mycket god stund framför skärmen, med film, text och intressant material

Kristina Santén

Enhetschef för samverkan och utveckling

Tankesmedjan Movium

2020 fyllde Tankesmedjan Movium 40 år! Under fyra decennier har vi arbetat för att öka kunskapen om och kvaliteten på stadens utemiljö eftersom vi är övertygade om att det är en väsentlig del för att uppnå hållbare städer och samhällen.

SLU Partnerskap Alnarp

2020 blev året som utvecklade vårt sätt att mötas på kontoret, seminarier och i workshops. Det digitala blev det nya normala. Under året har 25 större projektansökningar beviljats vid 2 tillfällen av styrgruppen.

SLU Urban Futures

An essential result from the platform period 2017-2020 is Urbanscapes, a complementary web page that functions as an attractive gate to SLU Urban Furtures and SLU, making urban focused work easily accessible to and inclusive for plural audiences.

Kompetensutveckling Yrkesverksamma

Under året har vi främst arbetat i två olika projekt: Distansutbildning inom trädgård för utlandsfödda akademiker och med Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild.

Publicerad: 13 april 2023 - Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se
Loading…