Branschbeskrivning Trädgård

Senast ändrad: 23 februari 2021

Branschbeskrivning Trädgård ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse. Trädgårdsbranschen omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Nu är en uppdaterad version klar, utgivningsår 2017. Den finns att ladda ned som pdf här nedan.

Enligt branschbeskrivningen uppskattas det totala värdet av den svenska trägårdsbranschen till 32 miljarder kronor med sysselsättning för cirka 60 -70 000 personer på hel eller deltid över hela Sverige i bortåt 50 000 företag och verksamheter.

Branschen är motorn i en värdekedja som börjar med företag som levererar insatsmedel och som slutar med konsumtion av livsmedel, prydnads- och plantskoleväxter, utemiljötjänster och fritidskonsumtion.

I framtiden finns det ett stort behov av forskning-, utbildnings- och utvecklingsresurser inom trädgårdsbranschen för att denna ska utvecklas på ett positivt, värdeskapande sätt och bidra till det svenska samhällets tillväxt och expansion.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75