Faktablad Tillväxt Trädgård 2017

Senast ändrad: 23 februari 2021

Lagringsförluster hos svensk frukt, LTV-fakultetens faktablad 2017:16
Författare: Ibrahim Tahir

Kvalitet och odling av frukt, LTV-fakultetens faktablad 2017:17
Författare: Ibrahim Tahir

Bladgrönsaker -odling av bekväma smakhöjare, LTV-fakultetens faktablad 2017:19
Författare: Lars Mogren och Lotta Nordmark, SLU i Alnarp

Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus, LTV-fakultetens faktablad 2017:23
Författare: Sammar Khalil och Birgitta Svensson, SLU i Alnarp

Vinodlling i kallare klimat, LTV-fakultetens faktablad 2017:24
Författare: Lotta Nordmark och Gun Hagström

Bärodling i norra Sverige, LTV-fakultetens faktablad 2017:28
Författare: Anna Enocksson och Sara Spendrup

Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök, LTV-fakultetens faktablad 2017:36. 
Författare: David Hansson, Anna-Mia Björkholm och Sven-Erik Svensson

Framtidens grönsaksdisk, LTV-fakultetens faktablad 2017:39


Relaterade sidor:


Kontaktinformation