Sveriges lantbruksuniversitet

Sortval

Här hittar du information om sortval.

Under "Sortval publikation (utom vall)"respektive "Sortval publikation vall"  finns sammanställningar av resultat från sortprovningen med spannmål, ärter, oljeväxter, potatis samt vallväxter. Under "Sortval.se" hittar du en sökbar databas med information från sortprovningen.

Publicerad: 14 augusti 2020 - Sidansvarig: Anna.Lundmark@slu.se
Loading…