Nycklar till en levande landsbygd

Senast ändrad: 03 mars 2020

Tillsammans med lokalbefolkningen, rådgivare och myndighetspersoner, och studenter ska projektdeltagarna utveckla och driva 30 utvecklingsprojekt i nio olika landsbygder. I projektet hoppas vi synliggöra olika former av entreprenörskap, förstå hur de samverkar och leder till en levande landsbygd, systematisera och utveckla metoder för hur olika former av entreprenörskap interagerar med landsbygden, bygga relationer på platserna och sprida lärdomar och handlingsidéer till lokalbefolkning, rådgivare och myndighetspersoner, studenter och forskare.

Projektet, som löper mellan 2017 och 2019, görs i samarbete med Institutionen för stad och land, Robert Gordon University och de tre regionerna Gotland, Västmanland och Uppland. Det entreprenörskap vi har mött i olika landsbygder i tidigare forskningsprojekt har i praktiken visat sig vara starkt präglat av plats och situation. Syftet med vårt forskningsprojekt är därför att utveckla ny kunskap om just interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext. Med kontext avser vi den omgivning, inramning eller det sammanhang människor möter och samspelar med när de agerar. Att bättre förstå entreprenöriella processer i detalj skulle underlätta prioriteringar både för lokalbefolkning som vill ta initiativ och för myndighetspersoner och rådgivare som vill verka för en levande landsbygd.

Tillsammans med lokalbefolkningen, rådgivare och myndighetspersoner, och studenter ska projektdeltagarna utveckla och driva 30 utvecklingsprojekt i nio olika landsbygder. I projektet hoppas vi synliggöra olika former av entreprenörskap, förstå hur de samverkar och leder till en levande landsbygd, systematisera och utveckla metoder för hur olika former av entreprenörskap interagerar med landsbygden, bygga relationer på platserna och sprida lärdomar och handlingsidéer till lokalbefolkning, rådgivare och myndighetspersoner, studenter och forskare. Projekten kan handla om att t ex starta ett företagarnätverk, etablera en mötesplats för människor i centralorten, inleda ett projekt för att engagera äldre människor i bygdens utveckling, koppla ihop lokal matproduktion med den lokala skolan eller att profilera och förstärka någon del av det lokala näringslivet eller kommunens arbete. Vilka projekt som deltar beslutas på varje enskild plats i samråd mellan lokalbefolkning, rådgivare och myndighetspersoner, studenter samt forskare.

Fakta:

Project leader
Johan Gaddefors
Project period
2017-2019
Project co-workers
Richard Ferguson, Katarina Pettersson, Thomas Norrby, Annie Roos, Alistair Anderson
Project funder
Familjen Kamprads Stiftelse
Total funds
4 600 000 SEK

Relaterade sidor: