UNISECO

Senast ändrad: 03 mars 2020

UNISECO är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa metoder för att förbättra förståelsen av socioekonomiska och politiska faktorer som påverkar vidareutveckling och implementering av agroekologiska metoder inom EU:s jordbrukssystem.

 

Fakta:

Projektledare
Rob Hart
Projektperiod
2018 - 2021
Projekt medarbetare
Elin Röös (Institutionen för energi & teknik), and a large EU coalition
Finansieras av
EU Horizon 2020
Total finansiering
50 miljoner SEK

Relaterade sidor:


Kontaktinformation