Hoppa till huvudinnehåll

Ett rikt växt- och djurliv

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns inom arter och mellan arter i olika livsmiljöer. Om brukandet av marken eller sjöar och hav inte tar hänsyn till den biologiska mångfalden så riskerar flera arter och naturtyper att försvinna på sikt.

Varför behöver vi biologisk mångfald?

Den biologiska mångfalden är viktig för att olika ekosystem ska fungera, det kan gälla vatten, luft, kolinlagring, pollinering av grödor mm, men också för att vi människor ska få tillgång till naturområden för rekreation och fritid.

Vad kan vi göra?

I vår forskning återkommer vi till frågeställningar som syftar till att öka den biologiska mångfalden på flera sätt, t.ex. hur påverkas mångfalden av vilken typ av djur och hur många djur som finns i beteshagen? Vad väljer djuren att äta?

Publicerad: 26 april 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…