Samarbetspartners

Senast ändrad: 15 mars 2022

Vi samarbetar med en rad olika organisationer för att ta fram lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre utbyten och en förbättrad processtabilitet.

Våra samarbetspartners:

Universitet och Institut

 • RISE
 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet
 • Chalmers tekniska högskola
 • Lunds universitet
 • Mälardalens högskola
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • Høgskolen i Telemark (TUC)
 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • The University of Hong Kong
 • DBFZ (Deutsches BiomassForschungscenter)
 • Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ)
 • AEPI (Agro-Environmetal Protection Institute), Kina
 • New Castle University, England
 • University of Warmia and Mazury (UWM), Polen

Branschorganisationer och företag

 • Tekniska Verken AB
 • Swedish Biogas International
 • Göteborg Energi
 • Uppsala Vatten
 • Avfall Sverige
 • Biogas Öst
 • Energiforsk
 • Hushållningsällskapen
 • Triventus Biogas
 • Jönköping Energi
 • Sötåsens biogasanläggning  
 • Energiutvecklarna
 • Purac
 • Cambi AS, Norge 
 • Växjö Kommun
 • Gasum
 • HEMAB (Härnösand Energi och Miljö)
 • VMAB (Västblekinge Miljö AB)
 • Ekogas
 • Svensk vatten

Kontaktinformation

Professor Anna Schnürer

Department of Molecular sciences, SLU

Telephone: 018-673288, 0734231517

E-mail: anna.schnurer@slu.se