Organkemi - Laborationer

Senast ändrad: 17 mars 2023

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Filmer

Inför vissa laborationer på kurserna KE0062, KE0063 och KE0068 ställs det som krav att följande instruktionsfilmer studerats i förväg.

Inför flera av laborationer på kurserna KE0061, KE0062, KE0063 och KE0068 är det bra att studera några instruktionsfilmer i förväg.

Riskbedömningar

Laborationer som utförs på institutionens kurser ska vara riskbedömda. I tabellen nedan finns länkar till riskbedömningar för flera kursers laborationer. Alla riskbedömningar här nedan är PDF-filer.

Riskbedömningar 
Kurskod Laboration
KE0061, KE0062, KE0068 Synteslabb - acetylsalicylsyra
KE0061, KE0062, KE0068 Synteslabb - paracetamol

Säkerhetsdatablad

I laborationer på kurserna KE0061, KE0062, KE0063 och KE0068 ska säkerhetsdatablad (SDS eller Safety Data Sheet) användas.
Det finns möjlighet att som gäst söka efter kemikalier i SLU:s kemikaliedatabas "KLARA".
Notera att man måste arbeta från en dator med IP-nummer från SLU för att kunna utnyttja gäst-sökning i KLARA. Info om VPN för studenter finns på studentportalen (https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/databaser-och-e-tidskrifter/).

1. Gå till https://secure.port.se/alphaquest/app_slu/pcmain.cfm med din webb-browser
2. Klicka på knappen "Allmänt kemikalieregister" längst ut till vänster, nästan högst upp.
3. Skriv namnet eller CAS-numret på den kemiska produkt du vill hitta i rutan "Sök produkt...." längst till vänster. Klicka på förstoringsglaset precis intill
4. En lista med kemiska produkter vars namn eller CAS-nummer överensstämmer med det namn du sökte på ska nu visas. Skrolla tills du hittar den kemiska produkt som du är intresserad av. Notera att det ofta finns många alternativ för de flesta kemiska produkter. Klicka på det produktnamn som verkar bäst.
5. En sida med information om den kemiska produkten ska nu visas. En klickbar flik med texten "Säkerhetsdatablad" ska finnas för så gott som alla kemiska ämnen i KLARA-databasen. Om det finns flera länkar till säkerhetsdatablad, försök att finna den som är av färskast datum.
6. Läs säkerhetsdatabladet och använd säkerhetsdatabladets information för att genomföra din arbetsuppgift på ett säkert sätt.

Om du inte får upp rätt kemisk produkt i din sökning så kan det vara bra att ge namnet på annat språk, t.ex. engelska. Det kan löna sig att skriva bara delar av namnet, du kanske söker på "meta-metylfenol" men i databasen finns bara 3-metylfenol eller kanske m-metylfenol. Trivialnamn finns ofta i databasen men inte alltid. IUPAC-namn finns ibland, men långt ifrån alltid.

Här nedan finns dessutom ett litet urval av sådana säkerhetsdatablad. Alla säkerhetsdatablad här nedan är PDF-filer.
Ofta används förkortningen SDS (Safety Data Sheet) eller den äldre benämningen MSDS (Materials Safety Data Sheet)

Säkerhetsdatablad ( SDS eller MSDS)
Kemiskt ämne Kemiskt ämne Kemiskt ämne Kemiskt ämne
 Acetanilid  Aceton  Acetylsalicylsyra  p-Aminofenol
 Bensin  Etanol  Etylacetat  Etylbensoat
 Etyl-4-hydroxibensoat  Etyl-4-nitrobensoat  Etyl-4-nitrocinnamat  Heptan
 3-Hydroxibensoesyra  Kiselgel  Metanol  Natriumbikarbonat
 4-Nitro-N-propylbensamid  5-Oxo-5-fenylpentansyra  Paracetamol  Råolja
 Salicylsyra  Saltsyra  Svavelsyra  Toluen
 Trans-stilben  Ättiksyra  Ättiksyraanhydrid  

 

Labbrapporter

I några av laborationerna på grundkurserna i kemi ingår det att skriva laborationsrapport. Lärare på andra kurser (Margareta Ingelman, Jerry Ståhlberg, Tom Taylor m.fl.) har tagit fram en del bra information som rör detta! Läs gärna igenom dokumenten här nedan för att bättre förstå varför och hur en labbrapport ska skrivas!

Datalaborationen

I datalaborationen på kurserna KE0061, KE0062 och KE0068 ska ett antal ChemDraw- eller Chem3D-filer användas. Filerna STEREO01 - STEREO11 finns i ett zip-arkiv här.
Zip-arkivet måste laddas ner till din dator och packas upp för att du ska kunna utföra datalaborationen!

  • 2018-06-15 Kontrollerades samtliga länkar och inga brutna länkar med "~" fanns i dokumentet överhuvudtaget! A.S.