Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Senast ändrad: 11 december 2023

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer, för bättre försvar mot sjukdomar, större skördar och minskad användning av kemiska växtskyddsmedel

 

Information om projektet finns på engelska.

Text på svenska kommer.

Relaterade sidor: