Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Senast ändrad: 16 april 2021
Rötter av sockerbeta 6 veckor gamla, infekterade av .Aphanomyces cochliodes
Projekt - Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer. Foto: Valentina Rossi.
Test av  Trichoderma harzianum T22 på sockerbetsfrö. Foto.
Projekt - Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer. Foto: Bradley Dotson.
Svartpricksjuka på vete. Foto.
Projekt - Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer. Foto: Magnus Karlsson

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer, för bättre försvar mot sjukdomar, större skördar och minskad användning av kemiska växtskyddsmedel

 

Information om projektet finns på engelska.

Text på svenska kommer.

Relaterade sidor: