Samverkan

Senast ändrad: 16 juni 2022

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna.

Personalen är knutna till Centrum för miljö- och naturresursekonomi som är en centrumbildning mellan institutionen och nationalekonomi vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Inom det europeiska skogsinstitutet (European Forest Institute), EFI finns ett antal forskningsnätverk, en av dessa; Forest Bioeconomy Network, ForBioeconomy leds av institutionen på uppdrag av SLU.

Journal of Forest Economics är en vetenskaplig tidskrift som stiftats av institutionens legend Sören Wibe 1994 och det redaktionella arbetet sker fortsatt vid institutionen.

Läs gärna mer om de olika projekt som institutionen är delaktiga i. 

 


Kontaktinformation