Samverkan

Senast ändrad: 12 februari 2019

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några huvudspår, mer information om dem kan få genom att följa länkarna.

Personalen är knutna till Centrum för miljö- och naturresursekonomi som är en centrumbildning mellan institutionen och nationalekonomi vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Universitetet är delaktigt i European Forest Institute, EFI och ledningen för EFINORD som är ett av flera forskningsnätverk inom EFI arbetar vid institutionen. 

Journal of Forest Economics är en vetenskaplig tidskrift som stiftats av institutionens legend Sören Wibe 1994 och det redaktionella arbetet sker fortsatt vid institutionen.

Läs gärna mer om de olika projekt som institutionen är delaktiga i. 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se