Hoppa till huvudinnehåll

Kulturreservatet Linnés Hammarby

Kulturreservatet Linnés Hammarby är ett samverkansprojekt mellan SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län. Här bedriver Avdelningen för agrarhistoria forskning, undervisning och landskapsvård. På denna sida kan du läsa mer om kulturreservatet och de verksamheter som SLU ansvarar för.

 • Kulturreservatet Linnés Hammarby

  Fägata i ett somrigt haglandskap. Foto. Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med avdelningen för Agrarhistoria vid SLU, som arbetar med allt från praktisk skötsel till att ta fram historiskt kunskapsunderlag.
 • Forskning och projekt

  Skördad råg som bundits i kärvar och hängts på krakar för torkning. Foto. Ett av målen med kulturreservatet är att ge goda förutsättningar för bedrivande av vetenskapliga studier kring det sena 1700-talets brukande och levnadsvillkor. Avdelningen för agrarhistoria har deltagit och deltar i flera mindre projekt på Linnés Hammarby.
 • Undervisning och praktikplatser

  Här presenteras den undervisning vi bedriver vid Linnés Hammarby: sommarkurser och praktikplatser.
 • Historisk landskapsvård

  Kålgården. Foto. Här presenterar vi vårt arbete med kålgården, humlegården, betesmarker och mycket mer.
 • Pedagogik i landskapet

  Trästolpe som markerar Linnéstigens dragning genom kulturreservatet. Foto. Här beskrivs de historiska stigar och Linnéstigen Danmarksvandringen som finns vid Linnés Hammarby.

Kontakt

Avdelningschef

Jesper Larsson, universitetslektor, +4618671853
Skicka e-post till: jesper.larsson@slu.se


För en förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 30 mars 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…