Professionens praktik

Senast ändrad: 15 mars 2024

Inom professionens praktik utvecklar vi metoder och teorier i relation till landskapsarkitektens roll, praktiska utövande, landskapsarkitektoniska processer och landskapets förändring över tid.

Med fokus på faktorer som form, skala eller materialitet, bearbetas estetiska frågeställningar och det fysiska landskapets kopplingar och betydelse för det meningsfulla och identitetsskapande i landskapet.

Vi arbetar med landskapet oberoende av skala, karaktär eller rumslig position. Undersökande och kommunikation genom skiss och modell är ett viktigt fokus, liksom användandet av olika arkitektoniska verktyg och representationsmetoder i samband med kommunikationen om landskapet.

Forskningsprojekt inom ämnesområdet

https://www.slu.se/coala/

https://www.slu.se/mobile-necropolis/

https://www.slu.se/cemi/

Gruppens medlemmar

Carola Wingren - länk till Carola Wingrens CV-sida

Katja Andersson Teleman - 

Hildegun Nilsson Varhelyi – länk till Hildegun Nilsson Varhelyis cv-sida

Åsa Ahrland – länk till Åsa Ahrlands cv-sida

Ulla Myhr 

Anders Mårsén – länk till Anders Mårséns cv-sida

Sofia Sandqvist 

Bodil Dahlman 

Helena Espmark – länk till Helena Espmarks cv-sida

Viveka Hoff 

Anna Lundvall 

Marina Queiroz – länk till Marina Queirozs cv-sida

Anna Robling – länk till Anna Roblings cv-sida

Bruno Santesson – länk till Bruno Santessons cv-sida

Maria Wisselgren – länk till Maria Wisselgrens cv-sida

Josephine Norrbo