Professionens praktik

Senast ändrad: 06 april 2021

Inom professionens praktik utvecklar vi metoder och teorier i relation till landskapsarkitektens roll, praktiska utövande, landskapsarkitektoniska processer och landskapets förändring över tid.

Med fokus på faktorer som form, skala eller materialitet, bearbetas estetiska frågeställningar och det fysiska landskapets kopplingar och betydelse för det meningsfulla och identitetsskapande i landskapet.

Vi arbetar med landskapet oberoende av skala, karaktär eller rumslig position. Undersökande och kommunikation genom skiss och modell är ett viktigt fokus, liksom användandet av olika arkitektoniska verktyg och representationsmetoder i samband med kommunikationen om landskapet.

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se