Student vid institutionen för stad och land, SOL

Senast ändrad: 31 maj 2022

Välkommen som student vid institutionen för stad och land, SOL!

Här hittar du viktig information från institutionen om t.ex. blanketter, datorer och lokaler men även svar på frågor som vi ofta får från er studenter. Är det något som du tycker saknas här, kontakta sidansvarig.

Blanketter

Kursvärderingsarvode

Om du varit studentrepresentant och medverkat i sammanställningen av en kursvärdering, har du rätt till en ersättning på 400 kr.

För att få arvodet utbetalat måste du fylla i blanketten arvode kursvärdering. Fyll i de gulmarkerade fälten i blanketten, helst elektroniskt, och mejla blanketten till kursledaren.

Kursledaren fyller sedan i övriga fält, skriver under och lämnar blanketten till Mona Olsson, ekonomiadministratör vid institutionen, mona.olsson@slu.se

Information för dig som tjänar lite under året och vill slippa skatteavdrag

För att institutionen inte ska göra avdrag för skatt behöver du lämna med Skatteverkets blankett SKV434 Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag

Rese- och kostnadsersättning

Om du har gjort utlägg i en kurs (t ex resa eller material), som du enligt din kursledare ska få ersättning för, måste du fylla i blanketten Utbetalning via Proceedo. Observera att du alltid måste fylla i blanketten elektroniskt före utskrift, så att texten blir tydlig för den som ska göra utbetalningen! Handskrivna blanketter accepteras inte. Spara den elektroniskt ifyllda blanketten ifall något måste ändras. Ett exempel på hur du fyller i blanketten finns här.

Som bilaga ska du alltid lämna minst ett av följande underlag:

  1. För bil- och reseersättning (inkl logi) bifogas blanketten Underlag för utbetalning av bilersättning. Fyll även i denna blankett elektroniskt. Se till att blanketten är signerad av kursledare samt institutionsstudierektor (Helen Arvidsson), och att eventuella originalkvitton/biljetter bifogats upptejpade på ett separat blad.
  2. För övriga utlägg bifogas endast originalkvitton upptejpade på ett separat blad som kursledaren signerat.

Blanketterna lämnas till Mesumbe Donatus, skicka e-post till: sol-proceedo@slu.se, ekonom vid institutionen.

Datorer

Information om användandet av studentdatorer

  • Förtäring av mat och/eller dryck är inte tillåten vid datorarbetsplatserna!
  • För att datorn ska vara användbar också för nästa användare, måste du logga ut när du har använt datorn färdigt.
  • Om du har lämnat ut din inloggning till andra, ansvarar du för allt som händer på din aktuella inloggning.
  • Då undervisning pågår är det inte tillåtet att gå in i salen och sätta sig vid en dator, även om det skulle finnas en ledig plats.

För datorsupport, läs mer på IT-stöds webbsida

Var ska jag spara mina dokument?

Centralt lagringsutrymme

Alla universitetets studenter tilldelas en central hemkatalog av SLU, med flera GB i lagringsutrymme. Mina dokument och Skrivbordet är tillgängliga överallt på SLU.

Kontakt: David Halim, skicka e-post till: david.halim@slu.se, +4618671900 

Frågor och svar

Här finns svaren på frågor som vi ofta får från er studenter. Om det är någon information som du saknar här, tala om det för sidansvarig!

Antagen med villkor

När du får ditt antagningsbesked skall du vara uppmärksam på eventuella Anmärkningar/Villkor.

Om du blivit antagen till en kurs under särskilda villkor, så måste du till kursstart ta med intyg på att du uppfyller dessa villkor, d.v.s. att du godkänts i den kurser/-er som utgör förkunskapskraven. Du kan själv skapa ett verifierbart nationellt intyg för dina resultat på Studentwebben. Förkunskapskraven hittar du i kursplanen.

Läs mer om behörighet och villkor här.

Examen

När du har slutfört dina studier måste du själv ansöka om examen. Läs mer om hur du ansöker om examen här.

Sjukanmälan

När du blir sjuk vid ett obligatoriskt kursmoment (t.ex. tentamen eller seminarier) skall du anmäla detta till kursledaren (se kurshemsida), som i sin tur meddelar berörd lärare.

Studieintyg

Du kan själv ta ut resultat- och studieintyg via Ladok Student på Studentwebben. Underskrivna intyg kan du hämta eller beställa via Servicecenter i Ulls hus. Läs mer om hur du tar ut intyg här.

Tillgodoräknanden

Om du har kurser från andra universitet/högskolor, som du vill inkludera i din examen, ska dessa tillgodoräknas. Läs mer om tillgodoräknanden här.

Kopiatorer och skrivare

Som student har du tillgång till ett antal kopiatorer och skrivare både i Ulls hus och på övriga campus. Skrivarna ansluts automatiskt när du loggar in med ditt datorkonto. Skrivarna klarar storlekar från A4 till A1.

Samtliga kopiatorer och skrivare är kopplade till SLUPrint. Läs mer om skrivare och kopiatorer här.

Lokaler

Information om lokalerna i Ulls hus hittar du här.

Passerkort

Alla studenter tilldelas ett personligt passerkort under sin studietid på SLU. Passerkort behövs bla för att du ska kunna nyttja datasalar och liknande under kvällar och helger. Du använder dessutom passerkortet vid utskrift och kopiering. Läs mer om hur du får ett passerkort här.

Självständigt arbete

Vid institutionen för stad och land erbjuds flera olika kurser i självständigt arbete (examensarbete) på kandidat-, magister- och mastersnivå.

Här gör studenterna vid yrkesutbildningarna till landskapsarkitekt, landskapsingenjör och agronom - landsbygdsutveckling sina självständiga arbeten, liksom studenterna vid de internationella mastersprogram som ges hos oss. Detta sker inom ämnena landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljövetenskap.

Publicerade arbeten

Alla godkända självständiga arbeten publiceras sedan 2008 digitalt i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten: Epsilon, men även flertalet arbeten från 2006 och 2007 finns publicerade där. Äldre arbeten kan lånas på Ultunabiblioteket

Länk till alla självständiga arbeten som publicerats (i Epsilon) vid institutionen för stad och land.

Att skriva självständiga arbeten

Mer information om att skriva själständiga arbeten hittar du på Studentwebbens sida om självständiga arbeten. Det kan också finnas programspecifik information på Studentwebbens programsidor.

Mer information

Mer information om att vara student vid SLU hittar du på Studentwebben. Är du programstudent hittar du programspecifik information på Studentwebbens programsidor.


Kontaktinformation

Studierektor, grundutbildningen

Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till studierektor helen.arvidsson@slu.se

Utbildningsadministration, grund- och forskarutbildning

Marlén Tälleklint,+4618672671, skicka e-post till administratör marlen.talleklint@slu.se


Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd, samt kurser i landsbygdsutveckling 

Katarina Pettersson, programstudierektor, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor katarina.pettersson@slu.se

Patrik Cras, biträdande programstudierektor, +4618671652, skicka e-post till biträdande programstudierektor patrik.cras@slu.se


Environmental Communication and Management - Master's Programme, samt kurser i miljökommunikation

Camilo Calderon, programstudierektor, +4618672619, skicka e-post till programstudierektor camilo.calderon@slu.se


Kurser i miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Mari Kågström, forskare, +4618672516, skicka e-post till forskare i MKB: mari.kagstrom@slu.se


Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Burcu Yigit-Turan, programstudierektor, +4618672533, skicka e-post till programstudierektor burcu.yigit.turan@slu.se


Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, samt kurser i landskapsarkitektur 

Malin Eriksson, programstudierektor, +4618671956, skicka e-post till programstudierektor malin.eriksson@slu.se

Anna Lundvall, biträdande programstudierektor, +4618673512, skicka e-post till biträdande programstudierektor anna.lundvall@slu.se

Centrala studievägledningen, +4618672800, skicka e-post till centrala studievägledningen: studievagledning@slu.se


Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Bodil Dahlman, programstudierektor, +4618672538, skicka e-post till programstudierektor bodil.dahlman@slu.se


Politices kandidat

Patrik Oskarsson, programstudierektor, +4618672666skicka e-post till programstudierektor patrik.oskarsson@slu.se


Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Katarina Pettersson, programstudierektor, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor katarina.pettersson@slu.se

Patrik Cras, biträdande programstudierektor, +4618671652, skicka e-post till biträdande programstudierektor patrik.cras@slu.se


Andra personer du kommer i kontakt med vid institutionen

David Halim, teknisk koordinator, IT-ansvarig, +4618671900, skicka e-post till teknisk koordinator david.halim@slu.se

Karen Gould Ekström, institutionsbiträde, +4618672688, skicka e-post till institutionsbiträde karen.ekstrom@slu.se

Ann Djurberg, personaladministratör, +4618672088, skicka e-post till personaladministratör ann.djurberg@slu.se


Gå till en fullständig personallista för stad och land »