Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för miljöintegrering

Enheten för miljöintegrering inrättades under 2018 och arbetar för en ökad integrering av miljöhänsyn i olika verksamheter i samhället. För tillfället bedriver avdelningen huvudsakligen ett myndighetssamarbete med Sida i form av Sidas helpdesk för miljö och klimat. Vi deltar även i undervisningen och bedriver forskning i samarbete med forskare vid institutionen.

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter

Ett forskningsprojekt i samarbete med avdelningen för landsbygdsutveckling.

Trädplantering i Uganda

En mer jämlik fördelning av mark?

En studie av hur avbrutna jordbruksinvesteringar påverkar småbönders marktillgång och livsuppehälle i Östafrika.

En kvinna bearbetar jordn med hacka på en liten gård i Tanzania. Foto.

Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar

Läs mer om vårt arbete vid Sidas helpdesk.


Kontakt

Enhetsschef

Eva Stephansson, föreståndare, +4618672660, +46706262660
Skicka e-post till: eva.stephansson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid enheten »


Publicerad: 09 oktober 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…