Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid institutionen för stad och land

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning. Forskningen har sin bas i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap men präglas av mång- och tvärvetenskapliga ansatser där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del. Här hittar du länkar till information om den forksning som bedrivs inom våra ämnesområden.

Publicerad: 11 januari 2021 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…