Hoppa till huvudinnehåll

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning och utbildning om landsbygdens utveckling både i Sverige och Europa och i Syd. Här kan du ta del av vår verksamhet.

Ämnet landsbygdsutveckling är ett interdisciplinärt forskningsfält i vilket vi fokuserar särskilt på hur idéer om utveckling får konsekvenser i de specifika kontexterna av våra två ämnesgrupper, globala nord (särskilt i Sverige och Europa) och globala syd.

Läs mer om forskningsämnet landsbygdsutveckling

 

Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik

Uppdragsutbildning riktad till offentligt anställda som syftar till att öka kunskaperna om landsbygder och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i offentlig förvaltning.

Samverkan

Avdelningen har ett brett nätverk inom landsbygdsutveckling, såväl inom som utom landet.

Skräpfisk och arbetsrätt

Två nya forskningsprojekt undersöker leveranskedjor, arbetsrättsfrågor och fiskerireformer i Vietnam.

Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling

Den 17 mars 2023 installerades Flora Hajdu som ny professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd. Se filmen och lär känna hennes forskning.


Kontakt

Avdelningschef

Katarina Pettersson, forskare, +4618671425, +46732290541
Skicka e-post till: katarina.pettersson@slu.se

 


För en förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »

Publicerad: 11 oktober 2022 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…