Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning vid institutionen för stad och land

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Nedan hittar du länkar till mer information om de program och kurser som institutionen ger.

Landskapsingenjör - Uppsala

Treårigt yrkesprogram

Landskapsarkitekt - Uppsala

Femårigt yrkesprogram

Samhällsutveckling - landsbygd

Treårigt kandidatprogram

Politicies kandidat - hållbar utveckling

Treårigt kandidatprogram

Environmental Communication and Management

Tvåårigt internationellt masterprogram

Rural Development and Natural Resource Management

Tvåårigt internationellt masterprogram

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tvåårigt internationellt masterprogram

Forskarutbildning vid institutionen för stad och land

Vi ger forskarutbildning i ämnena: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation

Forskarutbildningarna består dels av kurser, som kan tas inom ramen för forskarskolan People, Society and Sustainability (ett samarbete med institutionen för ekonomi), men även vid andra institutioner vid SLU eller andra lärosäten. Forskarstuderande driver också ett eget forskningsprojekt, sitt avhandlingsarbete, under handledning av några av institutionens forskare.

Vidareutbildning

Landsbygdsutvceckling för yrkesverksamma - perspektiv från teori och praktik

En uppdragsutbildning riktad mot offentligt anställda och som syftar till att öka kunskaperna om landsbygder och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i offentlig förvaltning.

Publicerad: 22 november 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…