Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

CBM:s forskning om biologisk mångfald spänner över många områden inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vi fokuserar främst på terrestra miljöer och kulturlandskap, till exempel skog, infrastruktur, odlingslandskap och fjällandskap. Till vår intressesfär hör också politik, genomförande, planering och nyttjande som hör till förvaltningen av dessa områden. Vi samarbetar ofta med centrala myndigheter i särskilda forskningsuppdrag, eller deltar som experter, exempelvis för regeringens räkning, i internationella förhandlingar om biologisk mångfald.

Publicerad: 10 augusti 2022 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…