Undervisning och praktikplatser

Senast ändrad: 30 mars 2023

Här presenteras den undervisning vi bedriver vid Linnés Hammarby: sommarkurser och praktikplatser.

Sommarkursen

I kursen Sommarkurs i agrarhistoria (10 hp) utbildas studenter i landskaps- och agrarhistoria. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av äldre odlingslandskap och är särskilt värdefull för yrkesverksamma inom till kulturmiljö- och naturvård. Kursen innehåller många praktiska övningar med både äldre agrara tekniker och modern landskapsvård. Flera av de praktiska momenten sker på Linnés Hammarby. Kursdeltagarna får bland annat prova på att skörda säd med lie och skära, lieslåtter och slipning av lie, hamling av träd och gärdsgårdsbygge. Länk till kursen webbsida med mer information »

Praktikplatser

På Linnés Hammarby finns under sommarhalvåret två praktikplatser. Praktiken, som är fyra veckor, är främst för studenter vid SLU som vill fördjupa sig i skötseln av äldre odlingslandskap. Arbetet inkluderar både äldre metoder som slåtter med lie och räfsa, manuell skötsel av humle- och kålgård samt hantering av modernare hjälpmedel som motormanuell slåtterbalk, järnhäst och användning av mobila stängsel.

Frakt av gärdesgårdsvirke på järnhästen. Foto.

Bilden ovan: frakt av gärdsgårdsvirke på järnhästen. Foto: Kristofer de Korostenski.

Evenemangsdagar

Under året äger ett antal evenemangsdagar rum på Linnés Hammarby. Avdelningen för agrarhistoria är medarrangörer och håller bland annat i historiska fältvandringar och visningar av kålgården och humlegården, samt deltagande i slåtter och spannmålsskörd.

För mer information om evenemangsdagar besök: https://www.botan.
uu.se/vara-tradgardar/linnes-hammarby/utstallningar-evenemang-hammarby/