Hoppa till huvudinnehåll

Forskning inom statsvetenskap

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

Här vid SLU fokuserar ämnet statsvetenskap framförallt på policy- och styrningsfrågor relaterade till olika miljö och hållbarhetsutmaningar. Detta innefattar exempelvis forskning om utformning och genomförande av policyer och styrmedel, nya former av styrning och samverkan (governance), samhällsplaneringens aktörer och deras betydelse, samt demokratiskt deltagande och legitimitet. Inom forskningsämnet återfinns forskning inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutvecklande som empiriskt orienterade studier.

Forskare i statsvetenskap medverkar i programmet Politices kandidat med inriktning mot hållbar utveckling, liksom i flertalet andra kurser och program på SLU där vår kunskap om demokrati, styrning och policy är mycket efterfrågade.

Forskning och utbildning i statsvetenskap vid SLU har en inriktning mot politikens praktiska tillämpning och utveckling där samverkan med myndigheter, organisationer, kommuner, företag och andra samhällsaktörer är viktigt. Forskare i statsvetenskap är exempelvis involverade i den årliga mångfaldskonferensen arrangerad av CBM, och MKB-dagen som anordnas i samarbete med flera nationella myndigheter.

Erik Hysing

Erik Hysing är sedan september 2023 professor i statsvetenskap och naturresursförvaltning.

Läs mer om honom på hans CV-sida >

Publicerad: 23 oktober 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…