Personal vid SLU Centrum för biologisk mångfald

Senast ändrad: 12 december 2023

Dessa personer är verksamma vid SLU Centrum för biologisk mångfald, avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning.

För CV-sidor, klicka på respektive namn.


Kontaktinformation

Annika Borg, Kommunikatör
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
annika.m.borg@slu.se, +4618-671212, +46725220323

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare
Centrum för biologisk mångfald
torbjorn.ebenhard@slu.se, 018-672268, 0767-147587

Tuija Hilding Rydevik, professor emeritus vid SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning

tuija.hilding-rydevik@slu.se, +4618-672768, +46703630059

Hannes Norr, Projektkoordinator
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hannes.norr@slu.se, +4618672104, +46767245801

Jan Plue, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
jan.plue@slu.se, +4618672579, +46761403862

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703