Sveriges lantbruksuniversitet

Kulturreservatet Linnés Hammarby

Kulturreservatet Linnés Hammarby är ett samverkansprojekt mellan SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län. Här bedriver Avdelningen för agrarhistoria forskning, undervisning och landskapsvård. På denna sida kan du läsa mer om kulturreservatet och de verksamheter som SLU ansvarar för.


Avdelningen för agrarhistoria

Avdelningschef

Jesper Larsson, biträdande universitetslektor, 018-67 18 53, jesper.larsson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 19 oktober 2018 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se