Pedagogik i landskapet

Senast ändrad: 14 november 2018
pedagogik.jpg

Historiska stigar och linnéstigen Danmarksvandringen.

Vid ingången till kulturreservatet kan besökarna hämta faktahäften som SLU Agrarhistoria har tagit fram. Flertalet informationsskyltar är också utplacerade i reservatet. Utifrån dessa kan besökarna lära sig mer om de olika platsernas och markslagens historia.

För att levandegörande det historiska landskapet arbetar SLU Agrarhistoria med historiska stigar. Det finns flera stigar av varierande längd. Stigarna underhålls kontinuerligt genom gräsklippning med slåtterbalk och kontroll av grindar och stättor.​​ Från Hammarby utgår även en av de Linnéstigar som Linné använde för undervisning med sina studenter. Danmarksvandringen leder in till Uppsala via Danmark, Linnés Sävja och Kungsängen. 

Kulturreservatets gräns utmärks av röd sträckad linje. Kulturstigarna med gröna sträckade linjer, övrig stig av rosa sträckad linje. (Klicka för större karta)

Linnéstigen Danmarksvandringen går genom reservatet. Foto: Kristina Öman.

Stolpe med grön markering visar Kulturstigens sträckning. Foto: Maria Walter.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
  Clas Tollin, forskare, avdelningen för agrarhistoria, 018-67 16 65, 070-609 14 86, clas.tollin@slu.se
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se