Pedagogik i landskapet

Senast ändrad: 30 mars 2023
Trästolpe som markerar Linnéstigens dragning genom kulturreservatet. Foto.

Här beskrivs de historiska stigar och Linnéstigen Danmarksvandringen som finns vid Linnés Hammarby.

Vid ingången till kulturreservatet kan besökarna hämta faktahäften som SLU Agrarhistoria har tagit fram. Flertalet informationsskyltar är också utplacerade i reservatet. Utifrån dessa kan besökarna lära sig mer om de olika platsernas och markslagens historia.

För att levandegörande det historiska landskapet arbetar SLU Agrarhistoria med historiska stigar. Det finns flera stigar av varierande längd. Stigarna underhålls kontinuerligt genom gräsklippning med slåtterbalk och kontroll av grindar och stättor.​​ Från Hammarby utgår även en av de Linnéstigar som Linné använde för undervisning med sina studenter. Danmarksvandringen leder in till Uppsala via Danmark, Linnés Sävja och Kungsängen. 

Karta över stigarna i Linnés Hammarby. Illustration.

Kulturreservatets gräns utmärks av röd sträckad linje. Kulturstigarna med gröna sträckade linjer, övrig stig av rosa sträckad linje. Klicka för en större karta

Exempel på typer av informationsstolpar som finns utmed stigarna i kulturreservatet. Foto.

Linnéstigen Danmarksvandringen går genom reservatet. Foto: Kristina Öman.

En trästolpe med färgmarkeringar nedstucken i marken. Foto.

Stolpe med grön markering visar Kulturstigens sträckning. Foto: Maria Walter.

Relaterade sidor: