Landskapsförvaltning

Senast ändrad: 28 mars 2023

Inom landskapsförvaltning utvecklas kunskap om hur skötsel och landskapsvård bidrar till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster. 

Kunskap utvecklas om hur gestaltningsinriktad skötsel påverkar upplevelsevärden och skapar förutsättningar för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande för de människor i olika åldrar och sociala sammanhang som använder urbana landskap.

Hållbara urbana mark-vatten-växt-system är en gren av verksamheten där kunskap utvecklas om biokolbaserade växtbäddar som både optimerar vegetationstillväxt och fångar och leder bort dagvatten.