Personal vid enheten för miljöintegrering

Senast ändrad: 18 oktober 2023

Dessa personer är anställda vid enheten för miljöintegrering, avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning.


Kontaktinformation

Hanna Wolf, Projektledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hanna.wolf@slu.se+4618672639, +46705519177