Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Tillväxt Trädgård!

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan universitet och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring.

Trädgårdsnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och klimatsmart mat och hälsofrämjande gröna miljöer.  

Logoruta 2017-2.jpg

Samverkande parter

Tillväxt Trädgård är ett avtalsbaserat samarbete mellan SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel (f.d. SP/JTI), Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Östergötland, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige, Lovang Lantbrukskonsult, ProGro, och Cascada.

Agro Väst och Ideon Agro Food har samarbetsavtal med Tillväxt Trädgård.