8 dec

Zoom

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

evenemang | seminarier, workshops |
Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog.

Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en presentation av Torgny Lind från institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU.

Under presentationen kommer Torgny Lind berätta om samverkansprojektet ”Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog” i Sundsvall där kommunen i samarbete med SLU undersökte olika scenarier för framtida skötsel av stadens skog.

Dr Torgny Lind är expert på beslutsstödsystemet Heureka och dess applikationer. Han har arbetat länge med analyser av skogsresursens utveckling över tiden för större områden med hjälp av scenarioanalyser med Heureka. Han har även arbetat med hållbarhetsanalyser kopplat till skogsresursen där hänsyn tas till hela värdekedjan från skog till slutprodukt.

Fakta

Tid: 2022-12-08 15:00 - 16:00
Ort: Zoom
Mer information:

Språk: Svenska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Inspelade webbinarier 2021-2022

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.