Upphandling av musslor i Östersjön

Senast ändrad: 03 mars 2020

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommer att upphandla upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skördad och ur Östersjön upptagen fångst av musslor, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Försöket syftar till att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Upphandling av musslor i Östersjön

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, upphandlar upptag av kväve och fosfor, genom ersättning för skördad och ur Östersjön upptagen fångst av musslor, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Försöket syftar till att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Årets upphandling annonseras ut den 6 oktober 2016 och sista dag för att lämna anbud är den 19 januari 2017.

För att läsa mer om upphandlingen, ta del av förfrågningsunderlaget eller lämna anbud, se nedan:

Årets upphandling

 

   

 

NutriTrade

Inom projektet NutriTrade genomförs flera pilotprojekt för att med hjälp av olika ekosystemtjänster minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.  Den åtgärd som prövas i Sverige är odling och skörd av blåmusslor.  NutriTrade har en projektbudget på 2,1 miljoner euro, varav knappt 1,6 miljoner utgör medel från Interreg Central Baltic, som är en av EU:s strukturfonder vilken i sin tur är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond. Koordinator för NutriTrade är John Nurminen Foundation i Helsingfors. Övriga medverkande organisationer är Natural Resources Institute Finland (LUKE), Helsingfors Universitet samt Anthesis Enveco

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Katarina Elofsson, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
katarina.elofsson@slu.se, 018-67 17 98