Årets upphandling

Senast ändrad: 03 mars 2020

Årets upphandling annonserades ut den 6 oktober 2016. Sista dag för att lämna anbud är den 19 januari 2017.

Anbud ges samlat för projektets samtliga tre faser: (i) installation av odlingen, (ii) odlingens drift, (iii) upptag av musslor samt leverans till slutanvändare hösten 2018. SLU upphandlar inte själva musslorna utan endast upptaget – musslorna ska alltså odlaren på bästa sätt göra sig av med, exempelvis genom försäljning till musselmjölsproduktion. Odlaren har äganderätt och ansvar för landad skörd och förfogar själv över eventuella intäkter från försäljning till slutanvändare.

I anbudet skall anges (i) kilopris för upptagna musslor samt (ii) antal ton upptagna musslor.

Inkomna anbud kommer att rangordnas i två steg. I första hand baseras rankningen på tidigare erfarenhet av musselodling, vilket ger företräde. Om det finns medel kvar efter att samtliga erfarna anbudsgivare har tilldelats kontrakt kan även anbudsgivare med övrig relaterad erfarenhet (exempelvis fiskare, fiskodlare eller marinbiologer) komma i fråga. I andra hand rangordnas anbuden, inom gruppen med respektive utan erfarenhet av musselodling, efter begärd ersättning per kilogram skördade musslor, från lägsta kilopris till högsta.

Svar på vanliga frågor finns här 

Tidplan för projektet:

6/10 2016      Upphandlingen utannonseras    
         
9/1 2017      Sista dag att ställa frågor i TendSign    
           
19/1 2017     Sista dag att lämna anbud    
         
31/1 2017    Tilldelningsbeslut    
         
11/2 2017   Ramavtal tecknas    
         
25/2 2017     Avrop. Sista dag att uppvisa tillstånd för musselodling    
         
Hösten 2018   Skörd av musslor    
         
 30 april 2019    Avtalet upphör    

 

Intresserade musselodlare som vill läsa förfrågningsunderlaget eller lämna anbud gör detta via TendSign, ett webbaserat verktyg för upphandling: https://tendsign.com/. Annonsen för upphandlingen, inklusive länk till TendSign, finns här.

För ytterligare information om hur anbud lämnas i TendSign, se följande korta instruktionsfilmer:
https://www.youtube.com/watch?v=5X5rrS1PT0Q (svenska)

https://www.youtube.com/watch?v=NqraplLEbvU (English)

 

Kontakta oss gärna vid ytterligare frågor kring upphandlingen, se nedan. Frågor kan även ställas genom 'Frågor/Svar' i TendSign.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Katarina Elofsson, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
katarina.elofsson@slu.se, 018-67 17 98      

Claes Ek, postdoktor,
Institutionen för ekonomi, SLU
claes.ek@slu.se018-67 17 29