Gigacow - en SLU-infrastruktur

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär det stora möjligheter för ökad produktion på svenska mjölkgårdar även i ett förändrat klimat.

Gigacow är en infrastruktursatsning från Sveriges lantbruksuniversitet i syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. Målet är att tillsammans med jordbrukare kombinera genomisk avelsvärdering med bättre mätvärden för produktionsoptimering i en miljö där både teknik och klimat förändras allt snabbare.

Nätverk av gårdar

Gigacow har påbörjat arbetet med att skapa en plattform för datainsamling som kan anslutas till tillgängliga system på mjölkgårdar och även användas som bas för att ansluta nya sensorer och kameror. Nätverket består i dagsläget av 17 gårdar med över 5000 mjölkkor där vi just nu installerar övervakningssystemet.

I nuläget har vi tyvärr ingen möjlighet att inkludera fler gårdar.

Genetik, avel och miljö

Målet är att DNA-testa de djur som ingår i nätverket och därefter komplettera kunskapen om besättningarna genom automatiserad insamling av fenotypiska avelsvärden och miljödata. Gigacow ansvarar för den inledande installationen och kommer även se till att både insamlade data och slutsatser blir tillgängliga för deltagare i projektet.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig av dig

  • om du vill följa projektet via dess nyhetsbrev eller har andra frågor.
  • om du är intresserad att använda data som Gigacow samlar in.
  • om du planerar en forskningsansökan där Gigacow kan bidra som forskningsinfrastruktur.

På sikt planerar vi en träff eller ett webbseminarium där vi kan berätta mer, svara på frågor och lyssna på önskemål och funderingar. Vilken typ av datainsamling och forskning är av intresse och värde för lantbrukare? Vilka frågeställningar skulle du vilja se mer forskning på? Vilka data är av intresse för dig som forskare?

Kontaka gärna projektkoordinatorn Tomas Klingström eller kommunikatören Natalie von der Lehr om du är intresserad av att delta i nätverket eller har andra frågor.

Läs mer om Gigacow i vår informationsmaterial:

Nyhetsbrev dec 2019

Nyhetsbrev juli 2020

Nyhetsbrev dec 2020

Nyhetsbrev juli 2021

Information för gårdar i nätverket

Skicka ett mejl till gigacow@slu.se om du vill att vi skickar hem informationsmaterial till dig.